Cărţi – editare, tehnoredactare, tipărire

Cartea: o mare dragoste. Astăzi figurează peste 200 de titluri în repertoarul cărţilor făcute de noi.

Acestea sunt produse în totalitate (proiectare, editare, tipărire) sau parţial (proiectare și editare, doar proiectare copertă sau procesare imagini)  de Osli studio.

Devotamentul este acelaşi în cazul fiecărei cărţi. Am fost premiaţi de trei ori pentru cea mai frumoasă carte la Breasla Cărții Maghiare Din România. Deasemenea lucrăm simultan cu mai multe edituri naţionale şi de peste hotare.