Restaurare – imagini vechi, deteriorate

Toate fotografiile păstrează amintiri importante, amintiri pe care dorim să le rezervăm şi pentru viitoarele generaţii. De multe ori însă fotografiile se deteriorează şi îşi pierd funcţia originală. Astfel s-a născut domeniul de restaurare a fotografiilor.
Simţim o mulţumire nespusă la predarea unei fotografii restaurate când vedem lacrimi adunându-se în ochii clientului, pentru că am reuşit să îi înapoiăm o bucăţică din trecutul de mult uitat.